Read more

Natur og Miljø 2009 om braklægning

Kilde: DMU, Natur og Miljø 2009. Foto Peder Størup 80 % af det tidligere braklagte areal, svarende til 115.000 ha, er blevet opdyrket fra 2007 til 2009. Brakmark fra Linådalen ved Silkeborg i 2007. Ophøret af brakken Opdyrkning af en stor del af det tidligere brakareal i Danmark vurderes at føre til, at pesticidforbruget, fosfortilførslen […]