Dan Jørgensen som ny fødevareminister

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk

Der er grund til optimisme på naturens vegne med valget af Dan Jørgensen som ny fødevareminister – ministeriet har som bekendt stor betydning for vores natur.

Forhåbentlig vil han aktivt arbejde for, at det bliver lettere for landmanden at have dyr på græs i naturområder, men også sikre, at erhvervet overholder naturbeskyttelsesloven. Tusindvis af naturbeskyttede §3 områder opdyrkes fortsat ulovligt – det er ikke kun skidt for naturen, men også for landbrugets og Danmarks omdømme. Det vil også være oplagt at se på muligheden for, at §3-natur, naturskov, fredede områder og arealer, omfattet af naturvenlig drift, fritages for jordskatter.

De kommende måneder vil vise, om naturen også får gavn af den nye minister.


JP: Stormende velkomst til Dan Jørgensen