Read more

Pensionskassernes opkøb af landbrug forpligter

Af Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk “med skødet på ejendomme overtager pensionskasserne samtidig en særlig forpligtelse til at beskytte naturen og miljøet, på vegne af deres pensionskunder” Dansk landbrug træder i regelen gevaldigt på bremsen i forhold til natur- og miljøbeskyttelse, og nu er pensionskasserne så på vej ind på banen som mulige investorer i landbrugsbedrifter, […]

Read more

Træ i varmeværkerne er en trussel mod naturen

Af Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk I de seneste dage har der i Jyllandsposten været skrevet om det problematiske i at bruge træ som erstatning for kul i varmeværkerne. Organisationer, forskere og politikere har ytret sig for og imod med afsæt i, om det øger eller mindsker CO2-udslippet. Men ikke et eneste sted er det blev nævnt, […]

Read more

PRESSEMEDDELELSE: NATURnationalpark

PRESSEMEDDELELSE: Forslag til NATURnationalpark Gribskov & Esrum Sø “Behov for nytænkning efter et ringe udkast til Nationalpark Kongernes Nordsjælland” Udspillet til ‘Nationalpark Kongernes Nordsjælland’ er en række usammenhængende lapper, der ikke har noget med en nationalpark at gøre. Naturdebattør Rune Engelbreth Larsen og Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk byder derfor ind med et konkret forslag til en omkostningseffektiv […]

Read more

Forslag: NATURnationalpark Gribskov & Esrum Sø

Behov for nytænkning efter det ringe udkast til Nationalpark Kongernes Nordsjælland Af Rune Engelbreth Larsen & Peder Størup Gribskov (foto © Rune Engelbreth Larsen) Det nuværende forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland underprioriterer naturen markant i et usammenhængende kludetæppe, selv om nationalparkloven kræver det modsatte: at »skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national […]

Read more

Staten anklages for at suge penge ud af naturfond

Politiken den 13.12.2014. Af Michhael Rothenborg og Ellen Ø. Andersen. “I mandags sagde miljøminister Kirsten Brosbøl (S) det igen i en pressemeddelelse: At »staten indskyder 500 millioner kroner« i Den Danske Naturfond, og at der dermed »er lagt op til, at der bliver investeret massivt i ny natur i de kommende år«. Men det er […]

Read more

Næringsstofforurening truer naturen på land

DEBAT på Altinget.dk: Næringsstoffer truer ikke kun vandmiljøet, men også den tørre natur. Hvis man vil forbedre naturen, skal der også sættes ind her, mener Peder Størup, naturbeskyttelse.dk. Af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk Næringsstoffer er en lige så alvorlig trussel mod naturen på land, som mangel på plads, opdyrkning og fældning af gammel skov er. Derfor […]

Afgørelsesudkast om Endelave Havbrug Read more

Afgørelsesudkast om Endelave Havbrug

Afgørelsesudkast om Endelave Havbrug er sendt i høring Miljøstyrelsen har den 8. maj 2014 med en miljøgodkendelse og en VVM-tilladelse til Endelave Havbrug givet tilladelse til årlig udledning af op til 88 tons kvælstof, 9,6 tons fosfor og 463 tons organisk stof ca. 1,3 km syd for et Natura 2000-område. For at der kan meddeles […]

Read more

Staten dræner naturfondens pengekasse

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk “Man risikerer altså at stå med en fond, som på papiret ser imponerende ud, men reelt ikke vil være i stand til at leve op til politikernes skåltaler om, at den vil kunne bidrage til at bremse tabet af biodiversitet i Danmark. Det må være et minimum, at naturformålene i […]