Dansk natur er en pyntet tragedie Read more

Dansk natur er en pyntet tragedie

Bragt i Politiken. Af Rune Engelbreth Larsen forfatter og idéhistoriker Danmark kan blive nok så grøn med endeløse rækker af træer og græsplæner, men det er en grøn ørken, når vi samtidig forsømmer vores få artsrige naturområder. Alene i 2013 blev der dræbt over 20.000 elefanter. Mejet ned med det ene formål at score kassevis […]

Bog: Rødlisten – Danmarks truede arter Read more

Bog: Rødlisten – Danmarks truede arter

Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at uddø ─ kaldet en rødlistevurdering ─ i perioden 2003-2010. Resultatet er præsenteret i Danmarks truede arter. Rødlistevurderingen viser, at det især er de kræsne arter, der er truede ─ arter som […]