Naturbeskyttelse.dk

Naturbeskyttelse.dks formål er at varetage beskyttelsen af naturen og landskabet, så vi får et samfund, der fungerer i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens ånd og tekst:

  • At værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. At beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier, at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser, og at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig I naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

Baggrund:

Naturbeskyttelse.dk blev oprettet 17. april 2008 for at gøre opmærksom på den danske naturs tilstand.