Read more

Mere natur i Danmark, men kan det nu passe?

Af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk, Bragt på Altinget.dk Resultaterne af den 36 millioner kroner dyre kortlægning af naturen begynder nu at vise sig, og de første 3 af 98 kommuner har fået tilsendt resultaterne. Det drejer sig om Furesø, Holstebro og Odense Kommuner, hvor der er fundet opdyrkede naturområder og overset natur. Det er bestemt positivt […]

Hvorfor skal skoven plantes? Read more

Hvorfor skal skoven plantes?

Af Peder Størup og Kristian Jørgensen Bragt i JP Aarhus den 8-1-2014 Selvom skov er noget der kommer af sig selv, så er skovrejsningen en af de tunge poster i de offentlige naturbudgetter. Vi kunne i JP-Aarhus d. 5. januar læse, at Aarhus kommune står til at bevillige en million kroner til beplantning af de […]

Bygherre og myndighed – interessekonflikt? Read more

Bygherre og myndighed – interessekonflikt?

Af Peder Størup Silkeborg Kommune forsøger at få lov til at føre en ny vej med 16.000 biler i døgnet over Remstrup Å og gennem Nordskoven. Området rummer en meget høj koncentration af strengt beskyttede bilagsarter. 8 arter af flagermus samt spidssnudet frø, stor vandsalamander og odder lever i projektområdet. Området er fredskovsbeskyttet, og Naturstyrelsen […]