Ministerier lagde arm om naturfonds opgaver Read more

Ministerier lagde arm om naturfonds opgaver

Med  tilladelse fra Altinget.dk, har Naturbeskyttelse.dk fået lov til at bringe historien. Af Anders Jerking | 30. april 2014 ”Der er ingen tvivl om, at det her er en naturfond, og at naturen er det vigtigste formål.” Sådan sagde daværende miljøminister Ida Auken (SF), da princip-aftalen om Den Nationale Naturfond blev underskrevet 2. december. Men […]

Read more

Danmarks elendige skovbeskyttelse

Hvordan har det kunnet lade sig gøre, at der fra 1992 til 2009 i gennemsnit kun er brugt 2.7 mio.kr årligt på at sikre privat skov permanent beskyttelse i form af at lade dem urørte? Det er så lille et beløb, at ens første tanke er, at det må være en fejl, men det er […]

Den landbaserede natur kan blive taberen Read more

Den landbaserede natur kan blive taberen

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk I jagten på kvælstof – og fosfor-reduktion er der en stor risiko for at værdifuld natur går tabt  i den gode sags tjeneste. Vandmiljøet skal sikres De fleste er enige om, at vandmiljøet skal sikres mod næringsstofforurening – men der er risiko for, at metoden til reduktion af landbrugets næringsstoftab […]