Read more

Naturen bliver glemt og klemt mellem mark og hav

I forbindelse med landbrugspakken er der primært politisk fokus på kvælstofreduktion. Problemet er, at de tiltag, der vælges i den sammenhæng, sjældent beskytter og gavner den mest truede natur eller sikrer den beskyttelse mod den mest direkte forurening. Naturbeskyttelse.dk har tidligere flere gange gjort opmærksom på, at naturen bliver klemt og glemt mellem mark og […]

Read more

Stor ildfugl (Lycaena dispar)

Stor ildfugl (Lycaena dispar) Udbredelse: Uddød. Observeret i Danmark fra ca. 1934-1955. Horryby Lyng på Falster.  Vingefang: 37 – 47 mm. Flyvetid: Juni-juli 2. g august-september. Foderplanter: Skræppearter. Levested: Sumpede områder. OBS: Kan forveksles med dukatsommerfugl. Læs mere her. Dukatsommerfugl (Lycaena virgaureae)

Read more

Stor ildfugl Ikke set i 60 år: Sjælden sommerfugl observeret på Bornholm

Kilde Bornholms Tidende. Den store ildfugl valgte Bornholm, da dagsommerfuglen i august sidste år vendte tilbage til Danmark for første gang i 60 år. Det enlige eksemplar var en hun, så nu håber sommerfugle-entusiasten bag fundet, at den lagde æg i Almindingen. Dens larver kan nemlig overleve vinteren på netop den slags planter, som sommerfuglen […]

Read more

Skovnatur og skovdrift støder sammen

Debat i Jyllands-Posten 10.04.2016. Kristian Graubæk, skov- og naturtekniker Ringstedvej 73, Mørkøv Endelig er skovnaturen kommet på dagsordenen både hos politikere og i medier. Der er kommet argumenter for og imod. Biologer, akademikere og andre lærde på den ene side og forstfolk på den anden. Jeg er selv skovarbejder på et privat skovdistrikt, hvor jeg […]

Read more

Så fik naturen og vejen en omgang kunstgødning

Op til 15 meter udenfor marken endte gødningspillerne. Nu er det så blevet tilladt at gødske endnu mere med vedtagelsen af landbrugspakken, og forureningen og naturforringelserne vil fortsætte. Intet i landbrugspakken beskytter naturen op til markerne mod den øgede forurening. Sårbare §3- arealer belastes med flere næringsstoffer Der er ikke lavet beregninger for, hvor mange […]

Read more

Forandringer i det danske landskab

Der har været meget debat, om baseline kunne regnes med i Landbrugspakkens miljøregnskab. Men der har ikke været debat, om baselinevurderingerne overhovedet giver et retvisende billede af, om næringsstoftabet stiger eller falder. Faktatjek: Forstå uenigheden om landbrugspakkens effekter Manglende data om forandringer i det danske landskab Det er en forudsætning for Landbrugspakkens positive miljøresultater i […]