Beskedent overskud af skovdriften kan blive redningen for naturen i statens skove.

Af Peder Størup

Det viser sig nu, at der er et meget beskedent overskud af statens skovdrift på 50 mio., hvilket giver en enestående mulighed for at få gang i nogle politiske realitetsforhandlinger om fremtiden for vores skovnatur.

Der har været hård kritik fra forskere, biologer og interesseorganisationer af, at en alt for stor del af skovene drives med intensiv hugst for øje, og at det fastholder skovene i en natur- og artsfattig tilstand, og dermed direkte modvirker politikernes ønsker og Danmarks forpligtelse til at stoppe tabet af biodiversitet senest i 2020.

Overskuddet på de 50 mio. er kun det halve af de ca 100 mio., styrelsen ellers har hævdet var overskuddet, et beløb, som har været hårdt kritiseret for at være sat alt for højt. Til altinget.dk understreger Naturstyrelsen, at de mener, at udgiften til at stoppe al forstlig drift vil være minimum 50 mio. Dog er den samfundsmæssige værdi (turisme, beskyttelse af truede arter m.v) af at lade skovene blive mere naturlige og artsrige ikke opgjort.

Uanset om man er enig i beløbets størrelse eller ej, så er der nu et konkret beløb af forholde sig til for politikerne, endda et beløb, som synes meget lille i forhold til gevinsterne for naturen. Nøjes man med at lade 47.000 ha af statens 107.000 ha skov overgå til natur, som vismændene har foreslået, så vil “udgiften” reduceres væsentligt, og antages at nærme sig 20 mio., hvilket må siges at være yderst beskedent set i forhold til gevinsten for naturen og samfundet.

Men giver det overhovedet mening at sætte et prisskilt på naturen?

Læs opgørelsen af regnskabet her. Naturstyrelsen regnskab for skovdrift 2013