Read more

Insect declines and why they matters – Dave Goulson

Den i medierne omtalte rapport af Dave Goulson om grunden til insekternes tilbagegang i Storbritannien kan downloades herunder. Forholdene i Danmark og Storbritannien er i en vis udstrækning sammenlignelige. Bortset fra, at 57 % af Danmarks arealer er under plov, mod 26 % i  Storbritannien. På side 11 og 12 kan man læse  forfatterens vurdering […]

Read more

Markant fald i mængden af dødt ved i skovene

Dødt ved er afgørende for en høj biodiversitet i skovene. Til trods for, at det igen og igen er blevet sagt af forskerne, så er mængden af dødt ved igen faldet. Det fremgår af den seneste Skovstatistik for 2018. Tilføjelse 29 februar 2020: Gennemgang af beregninger viser mere dødt ved i skovene end først opgjort […]

Read more

Grund til optimisme på naturens vegne?

Topmødet om naturen på Marienborg den 4 november. Naturbeskyttelse.dk mener: Statsministeren melder ret kontant og direkte ud om behovet for at gøre noget for naturen – det er meget positivt, og det virker oprigtigt. Men ord gør det ikke. Spørgsmålet er, om regeringen og støttepartierne reelt er klar til at skaffe midlerne og levere den […]