S og SF`s gylle ønsker holder ikke Read more

S og SF`s gylle ønsker holder ikke

Der kan ikke advares nok mod S og SFs planer om at bruge gyllen til energi, og slet ikke med samfundet som sponsor. Kan en sådan energiproduktion løbe rundt på almindelige markedsvilkår, er det fint, men som samfundsinvestering er det en dødssejler med uoverskuelige konsekvenser for samfundsøkonomien, miljøet og dyrevelfærden. Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning […]

Forskerne slår alarm: naturtabet fortsætter….. Read more

Forskerne slår alarm: naturtabet fortsætter…..

“Der er tale om et kolossalt tab af biologisk mangfoldighed,” siger Carsten Rahbek, professor i makroøkologi på Københavns Universitet til Politiken. Danmark har de seneste år mistet vild natur i hidtil uset omfang. En ny opgørelse fra Fødevareministeri­et viser, at landbruget med regering­ens tilladelse oppløjede 1320 kvadrat­kilometer naturrige brakarealer fra 2007 til 2010. Det er […]

Konservativ naturbeskyttelse Read more

Konservativ naturbeskyttelse

Det er bestemt positivt, at de Konservative endelig vil til at kæmpe aktivt for naturen. Lykkes det at få en aftale i hus, er det altafgørende at pengene bruges rigtigt. Naturbeskyttelse.dk  anbefaler,  i prioriteret rækkefølge: 1.  Ordentligt tilskud til pleje af private naturbeskyttedearealer. Ca beløb pr ha 2200 til 3500 ved afgræsning. 2.  20 årige […]

Flere skovsvin tak Read more

Flere skovsvin tak

Naturbeskyttelse.dk finder det særdeles positivt, at nogle svineproducenter satser på opdræt af grise hvor dyrevelfærd og fødevarekvalitet er højt prioriteret. Grise på friland er selvfølgelig ikke miljøneutrale, men gribes det rigtigt an med etablering af foldene på tidligere agerjord og i skov med et begrænset naturindhold, kan det fungere i godt samspil med naturen. Af […]

Hedensted kommune traf forkert afgørelse Read more

Hedensted kommune traf forkert afgørelse

Det har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort, og dermed ophævet den afgørelse, som kommune i 2009 gav en landmand i Eriknauer lov til at sløjfe et 10.000 m2 moseareal og i stedet anlægge en mindre erstatnings-mose. Naturbeskyttelse.dk glæder sig over at afgørelsen slår fast af en lemfældig omgang med naturbeskyttelsesloven ikke tolereres af Natur- og Miljøklagenævnet. […]