Naturens mangfoldighed er på kraftig retur Read more

Naturens mangfoldighed er på kraftig retur

Problemerne med at bevare den globale biodiversitet er så store, at de overskygger klimaforandringerne. Derfor er der brug for politisk handlekraft, baseret på et solidt forskningsmæssigt grundlag for at sikre en tryg fremtid for kloden. Det er hovedkonklusionen fra de deltagende forskere fra Københavns Universitet, efter at 100 forskere og eksperter fra EU-landene i denne […]

Hvad betyder biodiversiteten for dig? Read more

Hvad betyder biodiversiteten for dig?

Kilde Naturstyrelsen. Danmark skal være foregangsland for biodiversitet, og borgerne er klar til at betale en del af regningen. Sådan lyder en af hovedkonklusionerne på Naturstyrelsens og Teknologirådets borgertopmøde om biodiversitet lørdag den 28. januar i Odense.På mødet deltog knap 200 borgere fra hele landet i en debat og afstemning om emner som det åbne […]

Sprøjtegifte belaster miljøet 30 procent mere Read more

Sprøjtegifte belaster miljøet 30 procent mere

Naturbeskyttelse.dk mener: Udviklingen er meget alvorlig, og der er dybt bekymrende at Danmark endnu ikke har gjort noget aktivt for at stoppe det voldsomme forbrug af sprøjtegift, som truer vores natur og drikkevand. Vi tror ikke på at afgifter vil få en effekt, da erhvervet kompenseres med skattelettelser. Pressemeddelelse fra Miljøministeriet: Landmændenes forbrug af sprøjtemidler […]

Naturens mangfoldighed er på kraftig retur Read more

Naturens mangfoldighed er på kraftig retur

Kilde Københavns Universitet Problemerne med at bevare den globale biodiversitet er så store, at de overskygger klimaforandringerne. Derfor er der brug for politisk handlekraft, baseret på et solidt forskningsmæssigt grundlag for at sikre en tryg fremtid for kloden. Det er hovedkonklusionen fra de deltagende forskere fra Københavns Universitet, efter at 100 forskere og eksperter fra […]

Miljøminister Ida Auken: Read more

Miljøminister Ida Auken:

“vi er nødt til at gennemføre naturbevarende tiltag nu for at forhindre yderligere tab af biodiversitet” og “vi kan måske være i stand til at stoppe den finansielle krise. Men indtil vi er i stand til at stoppe udryddelsen af arter, vil verden blive endnu fattigere hver dag” Dette sagde ministeren, da hun talte til […]

Biologiske mangfoldighed i råstofgrave Read more

Biologiske mangfoldighed i råstofgrave

Gravhøjes og råstofgraves betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Mols Bjerge Naturbeskyttelse.dk vil gerne anbefale alle som har en interesse i at øge den biologiske mangfoldighed at læse rapporten. Den er udarbejdet af Morten D. D. Hansen, Kent Olsen, Peter Gjelstrup, Henrik Sell og Frank Jensen / Naturhistorisk Museum • Århus Introduktion: […]

Gør op med ufornuftig landbrugsstøtte Read more

Gør op med ufornuftig landbrugsstøtte

Bragt  i Jyllands Posten Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk Til trods for at naturen i Danmark aldrig tidligere har været så truet som nu, er landbrugsstøtten skruet sådan sammen, at det er mere fordelagtigt at opdyrke naturen end at bevare den.  I dag gives den højeste støtte på 2.300 kr. pr. hektar til opdyrkning af jord, uanset […]

2012 – Danmark har brug for en aktiv naturpolitik Read more

2012 – Danmark har brug for en aktiv naturpolitik

Naturens biologiske mangfoldighed er afgørende for et socialt og økonomisk stabilt samfund. Danmark har brug for en aktiv naturpolitik og ikke en passiv som den, vi har været vidne til gennem en længere årrække. Kort sagt vil det sige, at vi aktivt skal forebygge naturtab gennem øget beskyttelse og genoprettelse. Gennem de sidste 100 år […]