Read more

Lektor: Digesagen er kolossalt problematisk

Digesagen ruller videre – den blev startet op efter at Naturbeskyttelse.dk anmeldt en lang række fjerne diger, som blev omtalt i artiklerne her. Dansk kulturarv pløjes i stort omfang ulovligt ned. Forældede oplysninger er stridspunkt i digesagen. Lektor: Digesagen er kolossalt problematisk Adgang til understående artikel kræver login, eller at man køber JP søndag.

Read more

Sandheden om ulve

Kilde: BBC. Reputation: Wolves have two public images. They inspire feelings of fear for their mad-eyed drooling, biting of children, and killing of livestock. But they also draw admiration for their strong, family-centric society, and as flagships of wild nature. Reality: These extreme views of wolves are deeply held, but are rooted in history rather […]

Read more

Mere urørt skov?

Blå blok har stillet en folketingsbeslutning om at lade 20 procent af de danske statsskove udtage til initiativer, som kan gavne skovens truede arter, svarende til op mod 25.000 hektar (250 km2). Regeringen har i sin Naturplan Danmark lagt op til at lade blot 250 hektar ligge, altså 100 gange så lidt som blå bloks […]