Ødelæggelse af natur er alvorligt Read more

Ødelæggelse af natur er alvorligt

Kilde P4 Nordjylland, Nyhederne kl 12.30 Mange danske plante- og dyrearter er truede, fordi landmænd ulovligt pløjer enge og brakmarker op. Det siger professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet. Den private forening naturbeskyttelse.dk har ved hjælp af luftfotos fundet flere hundrede lovovertrædelser alene i Jammerbugt Kommune. Sagerne er anmeldt til kommunen, men her hober de […]

Kommunerne drukner i natursager Read more

Kommunerne drukner i natursager

Kilde P4 Nordjylland og Peder Størup De nordjyske kommuner drukner i sager om beskyttet natur, der bliver opdyrket ulovligt. Det sker blandt andet, når landmændene pløjer for langt ind på braklagte marker eller enge. 233 sager venter i Jammerbugt Kommune En rundspørge, som P4 Nordjylland har foretaget, viser, at de flest af disse sager ligger […]

Landbrugsstøtte – økonomi og biodiversitet Read more

Landbrugsstøtte – økonomi og biodiversitet

Størup, Naturbeskyttelse.dk Økonomi og biodiversite hænger uløseligt sammen, derfor bør landbrugsstøtten målrettes fremme af biodiversitet. Tab af vilde dyr og deres levesteder er af FN vurderet til at være den største trussel mod menneskeheden, da det forrykker jordens balance og dermed forværrer klimaforandringerne. I stedet for at give 2300 kr pr hektar til landbrugsjord, som […]

Read more

Biomasse er ikke løsningen

Naturbeskyttelse.dk. Bragt i Altinget.dk. Naturbeskyttelse.dk deler ikke Dansk Energis, Concitos og Landbrug & Fødevarers begejstring for biomasse. Af følgende grunde: Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning vil være en meget ustabil og miljømæssigt problematisk kilde til energi. Hvad vil man gøre, hvis husdyrproduktionen ikke længere er rentabel i Danmark og gyllen forsvinder? Med investeringer […]