Finansloven – Den Danske Naturfond Read more

Finansloven – Den Danske Naturfond

  Fonden får en startkapital på 875 mio. kroner. Staten kommer med 500 mio. kroner over finansloven, VILLUM FONDEN bidrager med 250 mio. kroner og AAGE V. JENSEN NATURFOND med 125 mio. kroner. Inden udgangen af 2015 skal fondens kapital være oppe på 1 mia. kroner. Realistisk set er fondens økonomiske størrelse dog helt utilstrækkelig, […]

Åens trædrab skaber liv Read more

Åens trædrab skaber liv

Af Kristian Jørgensen De danske vandløb bliver vildere og mere naturlige som følge af naturgenopretning og begrænset grødeskæring. Benny Jensen (BJ) udtrykker, her i avisen d. 2. nov., (Midtjyllands Avis) en stor bekymring for de træer, der bukker under som følge af, at Gudenåen i langt højere grad overlades til et mere naturligt oversvømmelsesmønster. Naturfagligt […]

Tak Ida Auken Read more

Tak Ida Auken

Miljøministeren lader rod efter stormen ligge Mandagens voldsomme storm har fået mange danskere til at twitte og sende facebook-beskeder til miljøminister Ida Auken med gode råd om, hvad der skal ske med tusindvis af væltede træer landet over. Splintrede løvtræer, massive stammer og trætoppe skal efterlades i skovbunden i statens skove efter mandagens voldsomme storm. […]