Afgørelse i sag om drænspuling

Interessant afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet:

AFGØRELSE i sag om drænspuling med udløb i fiskesø i Thisted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Thisted Kommunes afgørelse af 16. juni 2011 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling.

Det er således Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at afgørelsen lider af en så væsentlig retlig mangel, at afgørelsen skal hjemvises til Thisted Kommunes fornyede behandling.

Download afgørelsen: Udsendt afgørelse [DOK2311074]

Læs uddrag af afgørelsen her: Begrundelse for afgørelse.