Vil oppositionen beskytte naturen og landskabet? Read more

Vil oppositionen beskytte naturen og landskabet?

Vil oppositionen beskytte naturen og landskabet bedre end regeringen? Det umiddelbare svar må være ja, når man ser, med hvilken ihærdighed de forskellige miljøordførere forsøger at få regeringen til at tage ansvar for de sidste 10 års forarmelse af naturen. Men kan vi så være så sikre på, at et regeringsskifte munder ud i handling? […]

Danmark for EU-Domstolen Read more

Danmark for EU-Domstolen

Priotering af landbrug fremfor vandmiljø koster nu Danmark dyrt, da det ser ud til at EU-Kommissionen har besluttet af rejse en sag mod Danmark. Vandrammedirek­tivet er et af de vigtigste miljødirek­tiver, EU har vedtaget. Direktivet skal sikre vandet i Europa. Det gælder både grundvand eller overfladevand inde på land eller ved kysten. Regeringen be­sluttede i […]