Read more

Aftale om et Grønt Danmark

(Note: Vi (Naturbeskyttelse.dk) har ikke vurderet om aftalen vil få en reel betydning for vores natur) Aftale om et Grønt Danmark 24. juni 2024Aftale mellem regeringen,Landbrug & Fødevarer,Danmarks Naturfredningsforening,Fødevareforbundet NNF,Dansk Metal,Dansk Industri ogKommunernes Landsforening Download aftalen ved at trykke på den:

Read more

NYHED – plakat med alle Danmarks flagermus

NYHED – NU KAN PLAKATEN MED DANMARKS FLAGERMUS KØBES Vi er stolte over endelig at kunne præsentere den nyeste plakat i rækken, denne gang med samtlige Danmarks flagermus. Plakaten viser Danmarks 17 flagermusarter. Den er 70X100 cm og trykt i en kraftig kvalitet. Plakaten kan købes her via link plakat med flagermus Køb plakaten og […]

Read more

100 vilde bier på ny plakat

Nu har du mulighed for at få sat ”ansigt” på 100 af de 292 vildtlevende biarter, der er fundet i Danmarks natur Naturbeskyttelse.dk`s nyeste plakat viser 100 vilde danske bier. Plakaten er den første med fotograferede bier, opsporet i naturen af Peder Størup i 2019 og foråret 2020, og efterfølgende fotograferet i studie for at […]

Read more

Rapport fra Biodiversitetsrådet: Øget finansiering af mere, bedre og større natur kan redde Danmarks biodiversitet 

”Vi fylder, forbruger og forurener for meget, og det har store konsekvenser for biodiversiteten og klimaet. Der er brug for at vi reducerer presset på biodiversiteten og ændrer i anvendelsen af vores arealer, så vi får store, sammenhængende og beskyttede områder i Danmark,” siger forperson for Biodiversitetsrådet, Signe Normand.

Read more

Mere, bedre og større natur i Danmark Hvor, hvordan og hvor meget?

En ny rapport fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet viser konkrete veje til at sikre Danmarks biodiversitet ved at skabe store, sammenhængende naturområder. Rapporten viser, hvor de bedste muligheder er, hvor vi gavner biodiversiteten mest, og hvad indsatsen vil koste. Resultaterne er baseret på biologiske prioriteringsanalyser af udbredelsen af næsten 3.000 […]

Read more

DR Jorden Kalder – Tange Sø

DR udsendelse om Tange Sø: Fisk dør på grund af den, tusindvis af mennesker demonstrerer med fakler for at bevare den – og ikke mindre end 12 miljøministre har gennem tiden forholdt sig til den; det handler om Tange sø. En kunstig sø midt i Jylland, som er blevet symbol på kampen mellem mennesker og […]

Read more

Silkeborg kommune har vilde planer for Gudenåen

Silkeborg kommune har planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb fra Silkeborg til Tange Sø. Naturbeskyttelse.dk: Det er kan potentielt bliver helt fantastisk – det er virkelig en god nyhed Baseret på historiske kort over Gudenåen fra 1800-tallet skal Silkeborg Kommune nu i gang med at se på mulighederne for […]

Read more

BREAKING – EU’s nye naturgenopretningsplan er stemte igennem

BREAKING – EU’s nye naturgenopretningsplan er stemte igennem – nu er Danmark og resten af Europa forpligtet til at handle. 329 stemte for og  275 imod. Naturgenopretningsplanen pålægger alle medlemslandene at indføre naturgenopretningstiltag på mindst 20 procent af deres landarealer og 20 procent af deres havområder, inden 2030. Planen skal have en endelig godkendelse af […]

Read more

Spændende fransk forskning om heste i naturen

Spændende Fransk forskningsprojekt om heste og hvordan de påvirker den natur de er i. Og særligt, at heste der lever som vilde, påvirker vegetationen anderledes. Managed as wild, horses influence grassland vegetation differently than domestic herds Highlights Plant community responses vary depending on the grazer and on the management. Horses induce higher species richness than […]

Read more

Hvorfor er store dyr så vigtige i naturen?

De store dyr betegnes som nøglearter – en nøgleart kan også være egetræet eller plankton, altså arter, der har stor positiv betydning for mange andre arter.   Den lille rødhals er eksempel på en art, der har glæde af de store dyr, hvor hesten skraber sneen væk, hvorefter rødhalsen har lettere adgang til føde. I […]

Read more

DEN INTERNATIONALE SECOND OPINION EVALUERINGEN OM DANSKE KVÆLSTOFBEREGNINGER

Download: international-evaluation-2023-revised-report-second-opinion-phase-ii-121023(4) GENERAL INTRODUCTIONBackground on the “second opinion” on the scientific basis for calculated need for nitrogenreduction. In the Agreement on Green Transition of the Agriculture Sector (October 2021), the second opinion is described as follows:“The parties to the Parliament agreement agree on having carried out an independent assessment of the scientific basis for the […]