Read more

Biodiversiteten lider: Danmark kalder sprøjtede marker for ‘beskyttet natur’

Kilde: ING/ECOTECHNår man hører begrebet ‘beskyttet natur’ forestiller de fleste mennesker sig engområder og skove uden landbrug eller skovdrift, der kan forstyrre naturen. Men virkeligheden afspejler ikke nødvendigvis den opfattelse Hveden svinger fra side til side i den lette sommerbrise, der svæver ind over markerne langs Stigsnæs Landevej på det sydvestlige Sjælland. Kornets raslen afbrydes […]

Read more

Vi har mistet tre ud af fire steder med sjældne sommerfugle

Kilde: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet På bare 26 år er udbredelsen af sjældne sommerfugle skrumpet med 72% i det østlige Danmark. Adskillige arter er udryddelsestruede. Og naturbeskyttelsen har ikke virket. Faktisk er tilstanden værre end i vores nabolande. Sådan lyder konklusionen af en omfattende undersøgelse fra Københavns Universitet. Engblåfugl (Cyaniris semiargus) er […]