Klage til Statsforvaltningen

Til Statsforvaltningen Midtjylland
St. Blichers Vej 6
Postboks 151
6950 Ringkøbing

Århus den 13 februar 2012

Vedr: Afregistrering af beskyttet natur på matrikel Barde By, Vorgod 3c samt matrikel Barde By, Vorgod 3h.

Sagsbehandlingen og kommunens begrundelse for afregistrering synes ikke i overensstemmelse med arealets faktiske tilstand, og undertegnede mener derfor, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke forvalter Naturbeskyttelseslovens §3 i overensstemmelse med gældende vejledninger og aktuel lovtekst.

Download klagen 3_natur_barde_2012