Hvilken økonomisk værdi har naturen! Read more

Hvilken økonomisk værdi har naturen!

Hver dag bruger vi materialer fra jorden uden at tænke og betale. Men hvad nu hvis vi skulle betale for deres sande værdi: vil det gøre os mere forsigtige med, hvad vi bruger og hvad vi affald? Tænk på Pavan Sukhdev som naturens bankmand – at vurdere værdien af ​​Jordens aktiver. Øjenåbnende diagrammer vil få […]

3 af Danmarks rovfugle i markant tilbagegang Read more

3 af Danmarks rovfugle i markant tilbagegang

Meget tyder på at brakkens ophævelse nu rammer 3 af Danmarks rovfugle hårdt. Dansk Ornitologisk Forening har på baggrund af deres punkttællinger af ynglefugle og vinterfugle, som foreningen har foretaget gennem 35 år konstateret at bestandene af såvel musvåge, tårnfalk og blå kærhøg næsten er halveret. Tilbagegang for disse tre museædende arter, falder tidsmæssigt sammen […]

Den landbaserede natur kan blive taberen Read more

Den landbaserede natur kan blive taberen

I jagten på kvælstof – og fosfor-reduktion er der en stor risiko for at værdifuld natur går tabt  i den gode sags tjeneste. Vandmiljøet skal sikres De fleste er enige om, at vandmiljøet skal sikres mod næringsstofforurening – men der er risiko for, at metoden til reduktion af landbrugets næringsstoftab i nogle områder vil gøre […]

P1 Natursyn: Forsvar de gode vandløb Read more

P1 Natursyn: Forsvar de gode vandløb

I vandets vold Vi mennesker har boet i nærheden af floder og åer siden tidernes morgen, og vi har gang på gang måttet erkende at vi i høj grad er underlagt deres dynamik. Ingen ingeniørkunst har for alvor kunnet underlægge floderne vores kontrol, og oversvømmelseskatastrofer hærger jævnligt over hele Jorden. Hør udsendelsen: Forsvar de gode […]

Vandplanerne: Endelig kan vi komme videre Read more

Vandplanerne: Endelig kan vi komme videre

Naturbeskyttelse.dk mener: Endelig kan vi komme videre, og det er positivt at der nu gives  kunstigt åndedræt til 5300 km vandløb ud af Danmarks ca 60.000 km. Tiltrods for at landbruget fik reduceret indsatsen for 2000 km vandløb, så er det vigtigste dog at arbejdet nu kan komme i gang. I det videre arbejde, bliver […]