Ulovlig brug af gift på golfbanerne Read more

Ulovlig brug af gift på golfbanerne

Miljøministren svinger køllen over golfbanerne En stor andel af de danske golfklubber ligger inde med ulovlige sprøjtemidler. Det viser en kontrol, som Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har foretaget. Miljøminister Troels Lund Poulsen er rystet over omfanget af ulovligheder og varsler øget kontrol. 18 ud af 25 golfklubber, som Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har besøgt, ligger inde med pesticider, der […]

Pløjning har skadet naturen Read more

Pløjning har skadet naturen

Kilde DR Nyhederne og DMU. En endelig opgørelse fra Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet på Aarhus Universitet viser, at et område på størrelse med Lolland de seneste to år er blevet pløjet op efter at EU’s braklægningsordning er ophørt. Det drejer sig om i alt 117.000 hektar. Det chokerer professor i biologi ved Københavns Universitet Carsten Rahbek, fordi […]

Read more

Natur og Miljø 2009 om braklægning

Kilde: DMU, Natur og Miljø 2009. Foto Peder Størup 80 % af det tidligere braklagte areal, svarende til 115.000 ha, er blevet opdyrket fra 2007 til 2009. Brakmark fra Linådalen ved Silkeborg i 2007. Ophøret af brakken Opdyrkning af en stor del af det tidligere brakareal i Danmark vurderes at føre til, at pesticidforbruget, fosfortilførslen […]

Read more

Vand- og naturplaner

Regeringen har idag offentliggjort de længe ventede vand- og naturplaner, der ifølge miljøministren vil forbedre vandmiljøet og standse tilbagegangen i nogle af de største og mest værdifulde naturområder. Billedet viser et af de områder Naturbeskyttelse.dk forvalter, og laver naturgenopretning på. Naturbeskyttelse.dk mener, at det klinger noget hult, så længe Miljøministren ikke gør noget aktivt for […]