Read more

Ny rapport: Muligt at beskytte 30% af Danmarks natur

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 20. oktober 2022 af Michael Strangholt Ny rapport viser veje til at opfylde EU’s biodiversitetspolitik og samtidig gavne klima, vandmiljø og drikkevandsinteresser. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 507 PDF: SR507 EU har som erklæret mål at skabe beskyttet natur […]