Nordskovvej: Afgørelse om ophævelse af fredskovspligt

Ansøgning om tilladelse efter skovloven til anlæg af Nordskovvej på del af
ejendommen matr. nr. 1643 a Silkeborg Markjorder, del af ejendommene
1a. 150ar og 150as, 171o Silkeborg Markjorder og dele af ejendommene 151s,
151q, 171d, 171f Silkeborg Markjorder. Silkeborg Kommune.

Tilladelse Nordskovvej [DOK6431463]