Global aftale om biodiversitet er i hus Read more

Global aftale om biodiversitet er i hus

Kilde: Miljøministeriet og DR Carsten Rahbek, er positivt stemt overfor den nye aftale. – 2010-målsætningen var meget flydende, og derfor havde man lande som især Danmark, der gjorde ingenting overhovedet. Jeg tror, med den her bliver der meget svært for enkelte lande ikke at gøre noget ved det, siger Carsten Rahbek. Læs resten: Ekspert roser […]

65 millioner år Read more

65 millioner år

– så længe er det siden af vores natur var lige så truet som den er i dag ifølge FN. 190 lande deltagende i det to uger lange møde om biologisk mangfoldighed der holdes i byen Nagoya i Japan. Formålet er at få regeringer og erhvervsliv til at tage skridt for at beskytte og genskabe […]

Drænvand ødelægger erhverv og natur Read more

Drænvand ødelægger erhverv og natur

Miljøminister Karen Ellemann kaldes nu i samråd i en principiel forureningssag fra Thy. Ejeren af en fiskesø har fået ødelagt sin virksomhed på grund af naboens drænvand. Og det er fuldt lovligt, som reglerne er i dag. – Men det er helt uacceptabelt, derfor må lovgivningen om drænvand nu laves om. Drænvand forurener nabos fiskesø Hvad […]

Tab af biodiversitet er en økonomisk trussel Read more

Tab af biodiversitet er en økonomisk trussel

Kilde, Altinget og Størup. Tabet af biodiversiteten angår ikke kun Miljøministeriet. Det er i høj grad også et anliggende for Stats- og Finansministerierne i hele verden. FN- tænketank anbefaler at for fremtiden skal de økonomiske ministerier fuldt ud anerkende betydningen af biodiversiteten som en vigtig forudsætning for udvikling og for bekæmpelse af fattigdom. Ellers vil tabet fortsætte. Sådan lyder nogle af […]

Landmænd pløjer natur op i Norddjurs Read more

Landmænd pløjer natur op i Norddjurs

Kilde P4 Der er så dejlig ude på landet med enge, moser, heder og overdrev. Men alt for ofte pløjer landmanden det dejlige op. Brandærgerligt Det er brandærgerlig, siger miljøkoordinator Annette Madsen fra Norddjurs Kommune. 7 til 8 procent af kommunen er enge, moser, heder  og overdrev, og sidste sommer og denne sommer har kommunen været […]

Naturkød beskytter dig mod GMO-foder Read more

Naturkød beskytter dig mod GMO-foder

Kilde Politikken Femten millioner danske grise, fire millioner æglæggende høns og hovedparten af alt kødkvæg og malkekøer vokser i dag op på genmodificeret soja eller majs dyrket i udlandet. »I udgangspunktet kan man gå ud fra, at der er genmodificeret foder i alle foderblandinger til konventionelle slagtesvin og æglæggende høns«, siger chefkonsulent Bruno Sander fra […]

Sæt ind ved kilden til kvælstofforureningen Read more

Sæt ind ved kilden til kvælstofforureningen

– Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at bevare de forskellige danske naturtyper. Hederne, der engang dækkede store dele af Danmark, er til dels menneskeskabte og de har derfor også stor kulturhistorisk betydning. Hedens betydning understreges af, at hedelyng og heden som naturtype er en del af den danske naturkanon, påpeger Karen […]