Read more

Hvor bliver kvælstoffet af?

Vi høre igen og igen landbruget og politikere hævde, at planterne på marken vil optage den ekstra gylle og kunstgødning, og at forureningen derfor ikke vil stige som følge af landbrugspakken. Men lige så sikkert det er at vand løber nedad, lige så sikkert er det, at forureningen vil stige. Sådan skrev vi i kritikken […]

Read more

Nu har alle vores bier et dansk navn

DR Viden skriver: Der kendes i alt 286 forskellige arter af bier i Danmark der nu kan omtales uden at brække tungen. Hvornår har du sidst set en Rophites quinquespinosus, hørt en Epeoloides coecutiens summe eller er kommet til at træde på en Andrena bicolor? Det vil der næppe være mange, som kan svare synderligt […]

Read more

Okkergul Pletvinge (Melitaea cinxia)

naturplakaterOkkergul Pletvinge (Melitaea cinxia).Udbredelse: Hist og her på egnede levesteder. I tilbagegang.Flyvetid: Maj til juli.Værtsplanter: Forskellige arter vejbred, høgeurt og ærenpris.Levesteder: Lysåben varme blomsterrige lokaliteter som heder og overdrev m.fl.     Naturplakat: på vores side med naturplakater kan du se den flotte plakat, med alle Danmarks dagsommerfugle.

Read more

Der er ingen undskyldninger for ikke at lægge arealer ud til natur

Der er ingen undskyldninger for ikke at lægge arealer ud til natur med argumentet om, at landmanden så risikerer, at arealet vokser ind under §3 naturbeskyttelsen. I kronikken i Politiken “Loven, der skulle beskytte naturen, modvirker ny natur” hævder natur- og miljøkonsulenten fra Patriotisk Selskab, at man med de 15 års genopdyrkningsret reelt kun kan […]