Ny blog om naturen Read more

Ny blog om naturen

Michael Stoltze har oprette en ny blog. Dansknatur er en samfundskritisk, konsktruktiv blog, der skal skabe debat om Danmarks udvikling og sætte samspillet mellem natur og mennesker til debat. Udviklingen har gjort vold på en del af Danmarks særpræg og poesi. Mange steder er livet på landet blevet ulideligt på grund af landskabsødelæggelser og gyllestank. […]

Kommuner taber alle miljøsager Read more

Kommuner taber alle miljøsager

Tekst og billede af Peder Størup Landbruget miljøansøgninger og kommunernes tilladelser til udvidelser, overholder ikke loven når de prøves ved Miljøklagenævnet. Det Økologiske Råd (DØR) har vundet 28 klagesager over kommunerne  og  Danmarks Naturfredningsforening, har fået medhold i 21 af 21 sager. Alle sager er altså vundet. Landbrugets voldsomme kritik af de 2 organisationer må […]

Dansk landbrug og fødevarermangel Read more

Dansk landbrug og fødevarermangel

Landbrugsrådet og Regeringen brugte verdens sultende som argument for at opdyrke brakmarkerne og intensivere landbrugsdriften – men var det virkelig for de sultenes skyld, eller var det bare en undskyldning for at få mere jord under plov og øge landbrugsproduktionen?  (Pløjning har skadet naturen) Citat fra artikel med Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke i April 2008:  […]

Read more

Rødlisten er opdateret – 427 arter er truet

Revisionen af Den danske Rødliste, som har stået på siden 2003, er nu tilendebragt. Status for alle gennemgåede arter viser at godt hver fjerde af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Den største gruppe, nemlig hver femte af alle arter, […]