Invasiv trussel fra energiafgrøder Read more

Invasiv trussel fra energiafgrøder

Det glæder Naturbeskyttelse.dk at Europarådet nu advarer om at nye afgrøder til produktion af biobrændstoffer øger risikoen for at nye arter spredes og fortrænger hjemmehørende arter. Truslen mod mangfoldigheden af planter og dyr øges, når nye planter indføres for at blive brugt til produktion af biobrændstoffer, konkluderer en rapport fra Europarådet. Rådet anbefaler, at nye […]