Godt nyt for vores demokrati Read more

Godt nyt for vores demokrati

Regeringen ruller den gebyrstigning tilbage, som den tidligere regering indførte for at nedbringe antallet af klagesager på blandt andet husdyrområdet. Det har i år kostet 3.000 kroner at rette en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, når firmaer, interesseorganisationer og myndigheder ønskede at klage over en myndighedsafgørelse. Regeringen vil sætte prisen ned til 500 kroner, som […]

Miljøstyrelsens retningslinjer er for slappe Read more

Miljøstyrelsens retningslinjer er for slappe

Natur- og Miljøklagenævnet slår nu med syvtommersøm fast, at  Miljøstyrelsens retningslinjer for beskyttelse af Natura 2000-områderne ikke har været gode nok.  Natur- og Miljøklagenævnets experter fjerner nu den tvivl, der har været om kvaliteten af husdyrgodkendelserne –  De har ikke levet op til Danmarks forpligtelser overfor naturen og EU. Afgørelsen er baseret på et svinebrug ved Skjern, […]

Ny forskning: Verdens padder er stærkt truet Read more

Ny forskning: Verdens padder er stærkt truet

Kilde Ritzau Den Danske Professor Carsten Rahbek, fra Københavns Universitet har ledet et forskerhold med experter fra universiteter i Frankfurt og Madrid samt Yale University i USA. De har undersøgt hele 5527 paddearter over hele kloden, hvilket har afdækket at denne gruppe dyr er stærkt truet. Til Ritzau siger Carsten Rahbeck, »Vi vil i de […]

Read more

Styr oversvømmelser med langsommere vandløb

Af Bent Lauge Madsen, kilde Aktuel Naturvidenskab Vand har fyldt meget i år. I kældre, ved landbrugsmøder, i aviser og i TV, og ikke mindst på landmændenes marker ved vandløbene. Vel har det regnet meget. Og vel ligger de oversvømmede marker lavt, nogle af dem under havets overfl ade. Men det distraherer ikke landmænd og […]

Humlebier og næsehorn er truet Read more

Humlebier og næsehorn er truet

Den seneste opdatering af IUCNs rødliste over truede arter ™  er nu tilgængelig. Mere end 61.900 arter er vurderet. 25% af verdens pattedyr er i fare for at uddø. For eksempel viser den nye opdatering, at flere næsehornsarter, underarter af sort næsehorn i det vestlige Afrika (Diceros bicornis longipes), officielt er blevet erklæret uddød. Underarten […]

Natyrstyrelsen dokumenterer: fra brak til natur Read more

Natyrstyrelsen dokumenterer: fra brak til natur

Nu dokumentere Naturstyrelsen også at brakmarkerne kan udvikle sig til værdifuld natur. Naturbeskyttelse.dk har dokumenteret det i hundrede vis af tilfælde, og forsøgte at få den tidligere regering til at sikre disse arealer – det lykkedes ikke, og i dag er hovedparten af disse naturarealer intensivt dyrket agerjord med et betydeligt tab af biodiversitet tilfølge. […]

Har naturen en minister? Read more

Har naturen en minister?

Mette Gjerskov melder ud at hun er landbrugets minister, og Ida Auken har haft travlt med at besøge landbrug og sende videohilsner til et stort landbrugsmøde. “Jeg er Jeres minister, og jeg har ambitioner på jeres vegne. Jeg vil tale med jer, lytte til jer og kæmpe for dansk landbrug i Bruxelles. Og jeg vil […]

Konsekvenserne af vandplanerne overdrives Read more

Konsekvenserne af vandplanerne overdrives

Kilde: Altinget.dk Naturbeskyttelse.dk mener: Det er meget uheldigt at Venstre og Konservative, uden tvivl med inspiration fra Landbrug og Fødevarer samt Bæredygtigt Landbrug ikke holder sig  til noget der bare minder om sandheden. Nu har Altinget.dk afdækket at de 650.000 hektar er markant højere end de 30.000 hektar, som Naturstyrelsen tidligere har anslået, ville blive påvirket […]

Avedøreværket vs. Natura 2000-N143 Read more

Avedøreværket vs. Natura 2000-N143

Kilde: Natur- og Miljøklagenævnet Naturbeskyttelse.dk mener: Afgørelsen er væsentlig da den understreger at Natura 2000 beskyttelsen skal tages alvorligt og ikke mindst at staten skal overholde lovgivningen. Det kan synes noget besynderligt, at Miljøcenter Roskilde ikke selv er kommet til samme konklusion, men på den anden side kan det ikke udelukkes at man har ønsket […]

Hvordan har naturen det ? Read more

Hvordan har naturen det ?

Debatmøde: Onsdag den 9. november kl. 19.30 Naturcenter Fosdalen   Begrænser lovgivning os i, hvordan vi forvalter det  åbne  land ? Kan støtteordninger ændres til gavn for naturen ? Er det udelukkende lodsejerne, der skal tage ansvaret for naturen ? Efter amternes nedlæggelse har kommunerne overtaget den lovpligtige forvaltning på naturområdet. Hvordan går det ?

Penge til naturpleje, vådområder og skov Read more

Penge til naturpleje, vådområder og skov

Regeringen har fundet omkring 650 millioner over to år til mere skov, vådområder, naturpleje og økologi. Pengene er primært hentet i landdistriktsprogrammet, hvor staten selv finansierer 210 millioner, mens resten er ubrugte EU-midler. Miljøministeriet og Fødevareministeriet har gennemgået de forskellige støtteordninger og har i den forbindelse fundet ubrugte midler  i Landdistriktsordningen som udløber i 2013. […]