Rapport om naturlig skovrejsning

Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ?

Danmark er et skovland, og skoven vil etablere sig uden menneskelig indgriben med forskellig hastighed på (de fleste) jordbundstyper. Udfra egne feltundersøgelser og tidligere danske erfaringer kan det konkluderes at naturlig succession er en glimrende skovrejsningsmetode når man ønsker en naturnær skovrejsning. Hvis formålet er at gavne forskellige naturtyper i landskabet, anbefales at der udlægges store sammenhængende arealer. Hvis formålet er at producere hurtigt gavntræ, skal der prioriteres mindre arealer i nærhed til etableret skov. Erfaringen viser at en hurtig etablering af en ny skov er meget afhængig af kombinationen af gode frøkilder og gode etableringsbetingelser de første par år hvor der stadig er bar jord.

Download PDF Faglig rapport fra DMU, nr. 389 2002