Read more

At hegne ulven inde, er ikke Danmark værdigt

Det er “fattigt”, at Danmark, et af verdens rigeste, mest oplyste, demokratiske og “grønneste” er nået hertil, hvor vores største partier mener, at vilde arter, der udgør et “problem”, enten skal hegnes inde, ude eller skydes. Det her sætter en ny lav standard for, hvordan vores natur og arterne i den skal behandles ikke kun […]

Read more

Polens skovforvaltningsforanstaltninger på Natura 2000-lokaliteten Puszcza Białowieska udgør en overtrædelse af EU-retten

Republikken Polen har tilsidesat sine forpligtelser: –        i henhold til artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, som ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, idet den har vedtaget et bilag til skovforvaltningsplanen for skovdistriktet Białowieża uden at have sikret sig, […]

Read more

Ulv ulovligt skudt i Danmark

Det her er uendelig trist – ikke kun for Danmarks natur, men også for alle verdens vilde rovdyr! Hvis vi ikke kan finde ud af at leve med ulve i Danmark, hvordan skal vi så forvente, at andre tager hensyn til deres “problemdyr” – om det er elefanter i Afrika eller tigere i Indien? Desværre […]

Read more

Høringsvar: Nyt skovprogram

Skovprogrammet vil sætte retningslinjerne for, hvad myndighederne i de kommende år vilgøre for at beskytte naturen og stoppe artstabet i de private og offentlige skove. Derfor er indholdet af det meget væsentligt for skovnaturen. Desværre byder skovprogrammet ikke på nye tiltag i forhold til natur- og artsbeskyttelse, og er i sin nuværende form ikke egnet […]

Read more

Høringssvar til udpegning af skov til biodiversitetsformål

Naturbeskyttelse.dk vil benytte lejligheden til at afgive høringssvar vedrørende udpegning afskov til biodiversitetsformål på Naturstyrelsens arealer. At Regeringen som følge af aftalen om Naturpakken, nu har fremsat et forslag til, hvilke statsskove der skal lades urørte er positivt. Urørt skov er et vigtigt værktøj til at beskytte skovenes arter. Naturbeskyttelse.dk anerkender, at det er et […]

Read more

Høringsvar til udkast til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse.

Til Miljø- og Fødevareministeriet mfvm@mfvm.dk Sagsnummer: 2018-34- 30-00104. 4. april 2018 Høringsvar til udkast til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse. – PDF: Høring_Vildsvinehegn_2018-34-30-00104 Regeringen ønsker at etablere et hegn langs hele den tyske grænse for at hindre vildsvin i at komme ind i landet. Udover at hegnet er […]

Read more

Sommerfuglene flytter ud – læs artiklen bagfra

Luk sommerfuglene ud! Vi har haft et fantastisk sensommervejr (artiklen er fra 9 oktober 2016), og trods det, at vi har nået slutningen af september, har vi stadigvæk dagtemperaturer som på en fin sommerdag. Det betyder også, at flere af vores dagsommerfuglearter stadig er på vingerne. 

Men som vi så småt er begyndt at gøre […]