Brug af GPS og GIS til forståelse af krondyrs adfærd og præferencer

Brug af GPS og GIS til forståelse af krondyrs adfærd og
præferencer

Carsten Riis Olesen, Torben Lynge Madsen, Hans Skov-Petersen
Hvor foretrækker krondyrene at være og hvordan bruger de landskabet? Spørgsmålet om
hvordan dyrene bruger landskabet kan virke banalt. Kan det passe, at vi ikke ved ret meget
om hvordan dyrene begrænses eller beriges af det landskab som vi alle er med til at forme?
Krondyrene lever store dele af tiden en sky og skjult tilværelse. Det har derfor hidtil ikke været
teknisk muligt at følge disse dyrs bevægelser i deres lokale miljø time for time gennem døgnet
og året. Derfor har vores hidtidige viden ofte været baseret på brudstykker af disse store
dyrs virkelighed (når de lod sig se). Artiklen gennemgår hvordan GPS-halsbånd, digitale kort
og GIS anvendes til belysning af Danmarks største vildtlevende landpattedyrs bevægelser i et
kulturpåvirket skov- og landbrugslandskab.

407-1012-1-PB kopi