Read more

Regeringens eksperter klar med ”dramatisk” stramning af kvælstofmål for landbruget

Kilde Altinget “Stort behov er forventeligt Stiig Markager forklarer det strammere mål med, at man ikke har konstateret det forudsatte fald i kvælstofudledningen, men tværtimod har set en stigning. Og han understreger, at vandmiljøet også har fået det dårligere de senere år. ”Derfor er det forventeligt, at udledningerne skal reduceres med omkring 24.000 tons,” siger […]

Read more

Dalene ved Resenbro er nu fredet – i alt 565 hektar er sikret varig beskyttelse

Et enestående naturområde med en dramatisk geologi er nu sikret for eftertiden ved Silkeborg § 1 Fredningens formål Fredningen har til formål at sikre og forbedre de landskabelige værdier i området og herunder sikre, at området fremtræder som et overvejende skovdækketlandskab afbrudt af golfbane, dyrkede marker, hede, overdrev ogsøer, at bevare og forbedre områdets naturværdier, […]

Read more

BREAKING: Ny natur – og biodiversitetspakke klar

Så begynder det for alvor at ligne noget. “Ny aftale sikrer 888 millioner kr. i 2021-2024 til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Aftalen er et historisk løft til naturen, der vil betyde flere naturnationalparker og mange tusinde hektar urørt skov.” Natur – og biodiversitetspakkes målsætning: – 15 naturnationalparker – 75.000 hektar urørt skov – Biodiversitetsråd […]