Read more

Til SVANA. Vedr. Indsamling af marksten til stenrev.

Til SVANA  26. Oktober 2016 HASTER. Vedr. Indsamling af marksten til stenrev.  Naturbeskyttelse.dk finder det meget problematisk, at der er etableret en indsamling af marksten, for at bruge dem til et nyt stenrev i Natura-2000 området ved Løgstør Bredning. Det skal understreges, at Naturbeskyttelse.dk finder det positiv, at stenrev i Limfjorden genoprettes, men er kritisk […]

Read more

Indsamling af marksten til stenrev bør stoppes!

Sten og stendynger på land udgør ofte vigtigt leve- og overvintringssteder for en lang række vilde arter som firben, frøer, salamandere, fugle og mus – stort set alle vilde arter har glæde af stendynger. At bruge marksten til nye stenrev kan måske bidrage til nye levesteder i havet, men at fjerne og ødelægge eksisterende levesteder […]

Read more

Landsretskendelse om udpegning af syns- og skønsmand i retssag vedrørende naturbeskyttelseslovens § 3

Natur- og Miljøklagenævnets behandler ofte sager, hvor nævnet tager stilling til 1. instansens vurdering af, om et areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I nogle af de sager, hvor nævnet afgør, at arealet er omfattet af § 3, stævnes nævnet efterfølgende, og modparten anmoder i forbindelse med sagens behandling i retten om syn og […]

Read more

Slaget om naturen på Amager Fælled

Amager Fælled er 5.000 år gammel vild natur få kilometer fra Rådhuspladsen. Det er også en tildækket losseplads, en gammel militærplads og et frirum, som hverken er by eller land. Et sted, hvor ting har fået lov til at ske. Men nu kommer planerne: Udbygning af Ørestaden, en campingplads og en havnetunnel. Det bliver et […]