Read more

Regeringen har “glemt” konsekvenserne for naturen på land

Der er stort fokus på fusk med tallene for belastningen af vandmiljøet, hvad der fuldstændigt har overskygget konsekvenserne af regeringens landbrugspakke for den §3 beskyttede natur på land, fagligt betegnet de terristiske naturtyper. At regeringen påstår, at naturen ikke vil lide skade, er et meget tvivlsomt udsagn. Der er ingen beregninger for, hvor meget ekstra […]

Read more

Videnskabelig dokumentation for naturens tilstand

Videnskabelig dokumentation for naturens tilstand. Årsager til ugunstig bevaringsstatus Næringsstofbelastningen fra landbruget via grundvand og overfladevand fra de dyrkede marker er en væsentlig hindring for en gunstig naturtilstand i søer, vandløb, marine naturtyper og terrestriske naturtyper såsom rigkær, kildevæld og hængesæk, som ofte ligger som små øer i landbrugslandet. Næringsstoftilførsel fra luften er fortsat et […]

Read more

Regeringens kreative miljøregnskab glemmer også naturen på land

Sådan skrev Naturbeskyttelse.dk den 13 januar da regeringen offentligjorde landbrugspakkenes miljøregnskab: “Svært at have tillid til den garanti Regeringen hævder, at deres plan om at reducere beskyttelsen og tillade øget gødskning er natur- og miljøneutral. Men så længe, der ikke foreligger helt uvildige beregninger og konsekvensvurderinger, så er det meget svært at have tillid til […]

Read more

Berlinske skriver: Topforskere advarer om forkerte tal bag lovpakke

Berlinske skriver: Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) fastholder, at en omfattende landbrugspakke vil gavne miljøet. Men flere af de forskere, som har leveret de oprindelige beregninger til regeringen, siger, at regeringen har fordrejet deres tal. Reelt vil landbrugspakken ødelægge naturen langt mere, end regeringen foregiver, fastslår forskerne. Folketinget er blevet vildledt, lyder kritikken.