Kritik af Naturstyrelsen i bilag IV-sag Read more

Kritik af Naturstyrelsen i bilag IV-sag

Bragt med tilladelse fra www.Altinget.dk, Af Anders Jerking BESKYTTELSE: De såkaldte bilag IV-dyrearter er strengt beskyttet på papiret. Men en ny sag rejser spørgsmålstegn ved, om beskyttelsen fungerer. Biologer og eksperter mener ikke, at Naturstyrelsen gør nok for at løfte sit ansvar. Selv om Naturstyrelsen havde skrevet til lodsejeren om, at der var fundet en […]

Read more

Unaturlig landbrugsdrift skaber oversvømmelser

Størup, Naturbeskyttelse.dk Ifølge landbruget skal kommunerne rette ind og grave kanaler, så landbrugets marker kan afvandes. Det er dog et noget besynderligt krav, da mange af de oversvømmelser, vi oplever i denne tid, forværres betydeligt af de meget store og intensivt drænede landbrugsjorde. Det skaber en unaturlig hurtig afstrømning til åerne og rammer byerne med […]