Fart på naturdannelsen Read more

Fart på naturdannelsen

Fagprojekt: Anne Katrine Dahl-Nielsen, K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Genopretning af kalkoverdrev på tidligere agerjord ved udpining gennem høst af afgrøder 1.1 Introduktion I Danmark er spontan succession på agerjord koblet med græsning og høslet den mest anvendte metode […]

Europaparlamentet – naturen skal beskyttes Read more

Europaparlamentet – naturen skal beskyttes

 Kilde Europaparlamentet, fotos Peder Størup Landmænd skal arbejde for naturens mangelfoldighed, for at få støtte fra EU. Med  414 stemmer for og 55 imod vedtog et stort flertal i Europaparlamentet, at landbrugsstøtten skal udbetales efter hvor gode de enkelte landmænd er til at sikre naturen. Parlamentet sender dermed, et kraftigt signal til EU-Kommisionen, om at […]

Klagegebyr – sejr til Per Janfelt fra DOF Read more

Klagegebyr – sejr til Per Janfelt fra DOF

Kilde Politiken Per Janfelt fra DOF har flere gange slået til lyd for, at det høje klagegebyr på 3000 kr var i strid med Århuskonventionen, som skal sikre åbenhed og klageadgang på miljøområdet. FN’s komité i Génève har netop i en foreløbig udtalelse afgjort, at gebyret er i strid med Århuskonventionen. Det er en stor sejr både for […]

Derfor skal vi passe på naturen Read more

Derfor skal vi passe på naturen

Carsten Rahbek Professor og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet fortæller om hvorfor det er vigtigt, at passe på biodiversiteten, som sikrer os rent vand og luft.Biodiversitet handler ikke kun om gule anemoner og klokkefrøer. Det handler om penge, og om at det kan koste dyrt, hvis vi ikke passer […]