Denmark’s pledge to biodiversity a fiasco Read more

Denmark’s pledge to biodiversity a fiasco

Kilde digitaljournal.com International fokus på Danmarks tab af biodiversitet. A report due to be released next week reveals how poorly Denmark’s national environment has been managed, despite obligations and rhetoric. Presenting a picture of plants and animals under attack, the results are much the same for the rest of the world. A classic tune by […]

Omfattende gylleforurening Read more

Omfattende gylleforurening

Tekst Peder Størup,  Foto Carsten Nyborg. Alt liv er slået ihjel i tre kilometer vandløb nord for Haderslev efter en stor gylleforurening. Det store gylleudslip kommer fra Rørkærgaard på Bjerning Kirkevej. Her var maskinstationen ved at flytte gylle mellem to tanke, da en slange brød læk og 45 – 55 tons gyllen strømmede ud i […]

DMU-Rapporten om Danmarks biodiversitet 2010 Read more

DMU-Rapporten om Danmarks biodiversitet 2010

Kilde: DMU og Altinget.dk Tabet af biodiversitet er ikke standset i nogen af de ni danske økosystemer. Det konkluderer en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet efter at forskerne har undersøgt et stort antal arter, levesteder og processer. Rapporten offentliggøres ved et symposium i Aarhus i dag. Download Rapporten: DANMARKS BIODIVERSITET 2010 […]

Udvikling fra agerjord til natur Read more

Udvikling fra agerjord til natur

Tekst og foto af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk har igangsat en undersøgelse af succesionen ved udtagelse af  intensivt dyrket agerjord. Arealerne har været intensivt dyrket, gødsket og sprøjtet gennem 20 – 30 år. Arealet er på ca 4 hektar. Arealet som det tager sig ud, 2 år efter udtagningen. Københavns Universitet bemærkninger til arealet: Floralisten dokumenterer […]

DMU frygter “point of no return” for vandmiljøet Read more

DMU frygter “point of no return” for vandmiljøet

Kilde: Altinget.dk DMU-professor Stiig Markager mener ikke, at reduktion af 19.000 ton kvælstof er nok. Det haster med at få reduceret kvælstof-tilførslen til fjordene, for hvis først klimaforandringerne sætter ind, bliver det en uoverkommelig opgave at sikre god økologisk tilstand i fjordene. Han påpeger, at fremtidens klimaforandringer vil sætte fjordene under yderligere pres, og hvis […]

DMU – naturen er voldsomt presset Read more

DMU – naturen er voldsomt presset

Kilde Jyllands posten Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, ved Aarhus Universitet, har undersøgt den biologiske mangfoldighed i den danske natur, og både i skovene, vandløbene, søerne, på markerne, engene, hederne, ved kysterne og i byerne fortsætter tilbagegangen. Der bliver stadig længere mellem kobbersnepperne, kobjælderne, firbenene og svampene i den danske natur. I alle de ni typer økosystemer, […]