Read more

Jagten på biomasse for at dække vores ressourcebehov kan udgøre en alvorlig trussel for vores natur

Jagten på biomasse for at dække vores ressourcebehov, kan udgøre en alvorlig trussel for vores natur.   Det Nationale Bioøkonomipanel er kommet med en række foreløbige anbefalinger til, hvordan brugen af bioressourcer kan gribes an.   Det er positivt, at der i anbefaling 8 står følgende:   “8) Det Nationale Bioøkonomipanel vurderer, at hensyn til […]

Read more

Mette Frederiksen: Vi er gået for langt i iver efter at være landbrugsland

Ifølge en rapport fra EU’s miljøagentur med titlen ”State of Nature in the EU”, der blev udgivet i år 2020, ligger Danmark faretruende nær bunden, når det gælder beskyttelse af naturområder og bevaringsstatus for udsatte arter af planter og dyr. Hvad angår gunstig status for habitatområder, altså levesteder for udsatte dyr og planter, ligger Danmark […]