Hvad med resten af naturen Karen Ellemann? Read more

Hvad med resten af naturen Karen Ellemann?

Miljøminister Karen Ellemann har igangsat 8 naturprojekter til 42 millioner kroner i natura 2000 områderne. Det er selvfølgelig positivt, at der afsættes penge til naturgenopretning, men det er meget bekymrende, at den eksisterende natur ikke sikres først. Naturbeskyttelse.dk’s gennemgang af satellit- og luftfotos taler sit tydelige sprog og dokumenterer i tusindvis af beskyttede naturarealer, som […]

Naturdelen i Grøn Vækst udskudt Read more

Naturdelen i Grøn Vækst udskudt

Af Peder Størup, Kilde Altinget Dagen efter at regeringen vedtager den nye landbrugslov, udskydes de grønne tiltag som skulle have ydet naturen bare et minimum af beskyttelse mod industrilandbrugene. Mens det er lykkes regeringen at få lempet jordskatterne og få liberaliseret landbrugsloven, så kniber det mere med de grønne initiativer. Flere lovforslag, der skulle have […]

Fejl i 2000 sager om landbrugsstøtte Read more

Fejl i 2000 sager om landbrugsstøtte

Skrevet af Peder Størup, kilde Jyllands-Posten m.fl Kontrol af flyfotos fra 2005 har afsløret, at arealer, som har fået EU-støtte, slet ikke har været støtteberettiget, fordi de ikke er landbrugsarealer, men derimod dækket af blandt andet søer, skove eller bygninger Skriver Jyllands-Posten. Rigsrevisionen offentliggjorde  torsdag et notat om revisionen af EU-midler, som peger på at […]

Opgør med kulturlandskabet Read more

Opgør med kulturlandskabet

Kilde: Dansk Skovforenings blad SKOVEN og GEUS, foto Peder Størup. Ny spændende undersøgelse gør op med den gængse opfattelse af at vores lysåbne natur er en følge af landbrugsdriften i Danmark.  Undersøgelsen fra GEUS beskriver Danmarks landskab i urskovstiden (dvs. i jægerstenalderen ca. 6800-3900 f. Kr., før landbruget kom til landet). Den gængse opfattelse af […]