Read more

Bisonerne bliver på Bornholm

Kilde: DR Bornholm Der er virkelig godt nyt, at bisonprojektet gøres permanent. Det kan dog synes lidt ærgerligt, at man ikke har modet til at slippe dem fri, og så se, hvad der vil ske. Bison Bornholm “Samtidigt er det besluttet, at Naturstyrelsen skal undersøge muligheden for at finde finansiering til at udvide indhegningen fra […]

Read more

BIODIVERSITETSINDIKATORER TIL EN EFFEKTBASERET NATURTILSKUDSORDNING

Videnskabelig rapport nr 297 fra DCE – Aarhus Universitet, Institut for Bioscience 2018 Indledning: Rapporten er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, til Landbrugsstyrelsen og beskriver en række forskellige potentielle indikatorer på biodiversitet til test og eventuel efterfølgende anvendelse i en effektbaseret areal-tilskudsordning. Vi har taget udgangspunkt i, hvad […]