Skulderklap til landmændene Read more

Skulderklap til landmændene

Det er meget positivt at Skatterådet, den øverste ligningsmyndighed inden for Skat, forleden afgjorde at give fuld fradragsret for omkostninger vedrørende naturprojekter. Det er også et skulderklap, til de landmænd som ønsker at  sikre den eksisterende natur og etablere ny til fremtidige generationer.

Nye miljøgodkendelser øger ammoniakudslippet Read more

Nye miljøgodkendelser øger ammoniakudslippet

Udvidelser skader naturen og naboerne Nye miljøgodkendelser af landbrugsejendomme øge ofte ammoniakudslippet betydeligt, det er et hidtil overset problem da man alene har kigget på tabet i forhold til antal husdyr og visse naturtyper. Tre konkrete eksempler på øget ammoniakudslip i forbindelse med nye miljøgodkendelser: 373,56 DE til 499,89 DE. Nudriften 4.557 kg kvælstof pr. […]

Bæredygtigt landbrugsspin Read more

Bæredygtigt landbrugsspin

Af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk Bæredygtigt landbrug eller kemisk bekæmpelse? Lykkes det for Bæredygtigt Landbrug og Landbrug og Fødevarer at få stoppet miljøtiltagene med spin og reklamekampagner, bør vi som minimum have svar på, hvem der skal betale regningen for den fortsatte forarmelse af landskabet, naturen og miljøet – samfundet eller industrilandbruget? Desværre kan kampagnerne  for […]

Uden miljøinsats vil livet i fjordene forringes Read more

Uden miljøinsats vil livet i fjordene forringes

Kilde Politiken Tre af Danmarks fremmeste eksperter på området, frygter at udsættelse af EU’s vandmiljøkrav fra 2015 til 2027 gør chancerne for at redde fjorden mindre. De danske fjorde er på vej til at få permanent uklart vand, hvor alger og gopler dominerer på bekostning af ålegræs, dyreplankton og fisk. Billedet viser drænudledning og den […]

DMU: Både ødelagt og overset natur Read more

DMU: Både ødelagt og overset natur

Naturbeskyttelse.dk mener: Det er en flot og grundig undersøgelse DMU har leveret, og set i lyset af at DMU er kendt for at holde sig på den absolut sikre side i deres arbejde, bekræfter undersøgelsen desværre at tabet at natur er meget stort i nogle områder. I Ringkøbing-Skjern og Jammerbugt kommuner er hhv. 28 og […]