Read more

Servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne arealer

Servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne arealer “Miljø- og Fødevareministeren Jakob Ellemann-Jensen besluttede i foråret 2019, med baggrund i debat i medierne omkring Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne naturarealer, at igangsætte et såkaldt servicetjek. Servicetjekket skulle fokusere på naturplejen på statsejede lysåbne arealer. Debatten havde involveret både forskere, interesseorganisationer og meningsdannere inden for naturområdet. […]

Read more

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

Så er et notat til den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen om Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter tilgængelig. Det skal særligt bemærkes, at tilstanden er forværret for naturtyperne, fra 90 % til 95 og for arterne fra 39 til 57 % – det skal dog bemærkes, at den forværrede tilstand for arternes vedkommende […]