Status over naturen i Danmark Read more

Status over naturen i Danmark

90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus. Hvad er en Artikel 17 vurdering? Habitatdirektivets artikel 17 pålægger medlemsstaterne i EU at udarbejde en rapport hvert sjette år til EU-Kommissionen om bevaringsstatus for naturtyper og arter. Vurderingen af bevaringsstatus gælder for hele landet og ikke kun i Natura […]

Regeringen svigter naturen Read more

Regeringen svigter naturen

“hellere få vedtaget små lovændringer her og nu end vente på den store forkromede plan, som måske aldrig kommer” Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk Bragt i Politiken den 19 Marts 2014. Stor Vandsalamander (bilag IV-art) er så strengt beskyttet, at det kræver en tilladelse at samle den op. Til trods for, at regeringen på papiret […]

Read more

Naturen betaler prisen for grisen

Af Peder Størup Bragt på Altinget 12. marts 2014 DEBAT: Måske kan man øge kødproduktionen uden at belaste miljøet. Men hvad med naturen? spørger Peder Størup, der mener, at naturen taber, hvis landbruget skal producere flere dyr. Regeringen ønsker at øge kødproduktionen i svineindustrien, men glemmer, at kødproduktion er en af de største trusler mod […]