Opdyrkning af randzoner

Sådan ser det område ud, hvor en landmanden fra Bæredygtigt Landbrug ulovligt er i gang med at opdyrke miljøbeskyttelseszonerne i disse dage. Miljøbeskyttelseszonen skal begrænse tabet af næringsstoffer til Ulvedybet og Nibe Bredning. Området er både ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og habitatområde under Natura 2000-område 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.


Natura 2000


Luftbillede 2012 med markering af området hvor randzonerne opdyrkes.

Området omkring 1950 – bemærk mosaikken af små marker, og det store vådområde som i dag er intensivt opdyrket.


Ikke kun randzonerne udsættes for ulovligheder, også de naturbeskyttede arealer ødelægges. På naboejendommen fremstår disse naturbeskyttede arealer opdyrket i 2012.


Det samme område i 1995.