Åbent samråd om § 3-naturarealer kl 10.45 Read more

Åbent samråd om § 3-naturarealer kl 10.45

Naturbeskyttelse.dk har følgende bemærkninger til samrådet: Ministeren mener at administrationseftersynet viser at der er styr på sagsbehandlingen af den beskyttede natur i forbindelse med ophøret af braklægningen. Det er korrekt at sagsbehandlingen minder om amternes, men problemet er at §3 serviceeftersynets kun har undersøgt sager, som kommunen har valgt at sagsbehandle, og ikke hvor mange […]

§3 serviceeftersyn med begrænset værdi Read more

§3 serviceeftersyn med begrænset værdi

Det er med beklagelse at Naturtbeskyttelse.dk må konstaterer at det længe ventede serviceeftersyn ikke giver svar på omfanget af ødelagt §3 natur. Serviceeftersynet har ikke rette fokus på Naturbeskyttelses dokumentation af at mange tusinde naturbeskyttede arealer fremstod opdyrkede, eller på anden vis var ødelagt. Desværre blev problemstillingen afsporet, da den endte i en skænderi mellem […]

Serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens § 3 Read more

Serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens § 3

Serviceeftersynet af naturbeskyttelseslovens § 3 blev igangsat af miljøministeren den 1. februar 2010 (læs pressemeddelelsen her) efter længere tids debat. Eftersynet omfatter en analyse af kvaliteten af registreringen af § 3-naturen, kommunernes administration, mulighederne for forbedret håndhævelse og en forbedret informationsindsats overfor lodsejere. § 3-beskyttelsen omfatter søer og vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og […]

Indavl truer svenske ulve Read more

Indavl truer svenske ulve

Kilde DMU Indavlen i den svensk-norske ulvebestand er nu så alvorlig, at den forårsager misdannelser og nedsat frugtbarhed. Derfor anbefaler et internationalt ekspertpanel at man sikrer tilførsel af friske gener til bestanden. To forskere fra Aarhus Universitet har deltaget i panelet. Det er velkendt, at små bestande er udsat for indavl. Derfor kommer det heller […]

Regeringens grønne profil er fordampet Read more

Regeringens grønne profil er fordampet

Onsdag den 9. februar 2011 bekendte regeringen kulør – og den var ikke grøn. Den grønne farve fordampede, da regeringen besluttede at skrue op for blusset for at pleje landbrugsinteresserne ved at udskyde store dele af de kvælstofs-reduktionskrav, som skulle have forbedret vandmiljøet gennem en begrænsning af kvælstofforureningen. Regeringens væsentligste argument er, at Danmark ikke […]

Ny jagtedderkoppeart fundet i Danmark Read more

Ny jagtedderkoppeart fundet i Danmark

Jagtedderkoppen Arctosa lutetiana blev i sommers fotograferet i Nationalpark Mols Bjerge af Niels Sloth på Jernhatten på det sydøstlige Djursland. Og nu et halvt år efter har edderkopeksperten Lars Bruun slået fast, at det er jagtedderkoppen Arctosa lutetiana som aldrig tidligere er truffet i Danmark, men som findes spredt ned gennem Europa og i Skandinavien. […]

Danmarks internationalt beskyttede arter Read more

Danmarks internationalt beskyttede arter

Siden habitatarter.dk giver en rigtigt godt overblik over de arter som vi er forpligtet til at værne særligt om af EU. I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet ”Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter”. Direktivets primære sigte er at bidrage til sikring af den biologiske […]