Read more

Er en dårlig naturplan bedre end ingen plan?

Af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk Bragt på Altinget.dk Naturplanen har gode hensigtserklæringer, men for få konkrete tiltag, mener Peder Størup, som især savner en målrettet indsats for overdrev og skove. “At urørt skov, det absolut mest effektive virkemiddel til at stoppe tabet af biodiversitet, er blevet næsten helt forbigået, kan virke som en bevidst magtdemonstration fra […]

Read more

Regeringens forslag til Naturplan Danmark

Så blev regeringens forslag til Naturplan Danmark lanceret. Naturbeskyttelse.dk mener: Skal planen gøre en forskel for naturen, bliver det afgørende, at den ender med at have et indhold, hvor konkrete mål baseret på de truede arters behov bliver det bærende. At skabe gode livsvilkår for disse tager tid. Derfor er det væsentligt, at etablering af […]

Read more

Regeringens Naturplan Danmark er klar

Naturbeskyttelse.dk opfordrer hermed alle, som interesserer sig for naturen, til at møde op kl. 14.00 ved shelters på Kalvebod Fælled, Uanset om indholdet af planen er tilstrækkeligt til at stoppe tilbagegangen af plante- og dyrearter i Danmark, så er det væsentligt at vise interesse for regeringens naturplan. Tid: Mandag 27. oktober fra kl. 14.00 ved […]

Svindel med brakken, koster Danmark  750 mio. kr. Read more

Svindel med brakken, koster Danmark 750 mio. kr.

I medierne har det været fremstillet som om, at det var myndighederne, som tolkede reglerne forkert. Men sagen er opstået ved, at mange tusinde brakmarker ulovligt var placeret på naturarealer i direkte strid med betingelserne for braklægning, og derved forsøgte nogle landmænd at slippe for at udtage regulær landbrugsjord, som var formålet med hele braklægningen, […]

Read more

Regeringen viser interesse for naturen

Regeringen begynder at vise interesse for den trængte natur. Helle Thorning-Schmidts sagde blandt andet følgende om naturen i sin åbningstale til folketinget. “Jeg ønsker et Danmark, hvor vi både lever et moderne liv og har en rig natur. Den grønne balance kommer ikke af sig selv. I 00’erne blev naturen nedslidt. Det retter vi op […]

Read more

Brosbøl forbyder sprøjtegift i dyrebar natur

Kilde: Miljøministeriet. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil gøre det forbudt at sprøjte og gøde Danmarks mest sårbare naturområder. Det skal give bedre vilkår for en del af landets mest værdifulde natur og sjældne dyr og planter. Sjældne orkideer, sommerfugle, padder og vadefugle er bare nogle af de sjældne, truede arter, der lever i naturområder som ferske […]

Read more

Brosbøl: Det skal koste at ødelægge naturen

Kilde: Miljøministeriet Miljøminister Kirsten Brosbøl vil hæve bødestraffen for at gøre skade på naturen, så Danmarks værdifulde natur og sjældne planter, insekter og vilde dyr bliver beskyttet bedre. Når søer, moser, ferske enge, heder og strandenge bliver ødelagt ved at blive pløjet op, tilsået eller fyldt op, så mister tusindvis af sjældne dyr, insekter, planter […]