Read more

Red naturen med en naturgenopretningsskat

Tilbagegangen af plante og dyrearter sker globalt 100 til 1000 gange hurtigere end normalt – som følge af menneskelig påvirkning. Danmarks natur er ikke gået ram forbi, og ikke mindre end 90 % af vores strengest beskyttede naturtyper og 39 % af arterne har ugunstig bevaringsstatus. Til trods for det har det desværre vist sig […]

Read more

Fritag natuarealer for beskatning

I 2012 præsenterede Naturbeskyttelse.dk forslaget om, at naturarealer skulle fritages for beskatning i Naturbeskyttelses.dk`s Naturplan: “Beskatning af naturarealer Det bør overvejes, om det ikke ville være rimeligt, at arealer, der indgår i beskyttelsen af Danmarks natur og vandmiljø, fritages for jordskatter. Vi kender ordningen fra fredede bygninger, som kan fritages for grundskyld. På den måde […]