Read more

Overvismand: Ingen tegn på overimplementering

Altinget.dk er igen på banen med en knivskarp artikel. I den melder overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen klart ud, at der ikke er noget at komme efter når der tales om overimplementering. ”Det er en misforståelse, når man siger, at hvis danske landmænd er hårdere reguleret end tyske landmænd, så er der tale om overimplementering. Det […]

Read more

EU-Domstolen udtaler sig om vandrammedirektivets begreber ”miljømål” og ”forringelse af tilstanden”

Kilde: Kammeradvokaten. EU-Domstolen forholder sig til rækkevidden af vandrammedirektivets bestemmelser om miljømål i artikel 4, herunder forståelsen af begrebet ”forringelse af tilstanden” af et overfladevandom. Dommen siger: at vandrammedirektivets artikel 4 indfører en forpligtelse for medlemsstaterne – og ikke blot er en angivelse af principper uden bindende karakter. at medlemsstaterne ifølge artikel 4, stk. 1, […]

Read more

Venstre-regeringen ofre naturen for landbrugets skyld

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk Den nye miljø- og fødevareminister, Eva Kjær Hansen, har nu endelig besluttet at smide effekten af 25.000 hektar natur- og miljøbeskyttende randzoner ud med åvandet, og det på et tidspunkt, hvor naturen aldrig har haft det værre. Endnu mere absurd bliver handlingen, når man ser lidt på historikken for randzonerne. […]

Read more

Nye arter i Danmark

NATURHISTORISK MUSEUM, AARHUS. Af: Morten DD Hansen, Kent Olsen og Thomas Secher Jensen. INDLEDNING Hvor mange dyrearter findes i Danmark, og hvor mange er kommet til i de senere år? Det er spørgsmål, som historisk set har været nærmest umuligt at besvare, idet der ikke hidtil har været gjort forsøg på at samle den eksisterende […]