Biogas-sats er ikke gennemtænkt Read more

Biogas-sats er ikke gennemtænkt

Bragt i Altinget.dk Regeringens og oppositionens planer om at bruge gyllen fra landbruget til energi, er ikke gennemtænkt og kan få negative konsekvenser for samfundsøkonomien, mener Peder Størup. Hensigten med at bruge gylle til biogas er at reducere CO2-tabet og miljøbelastningen, men prisen kan gå hen at blive meget høj. Produktion af energi på baggrund […]

Danmark er blevet stævnet for vandplaner Read more

Danmark er blevet stævnet for vandplaner

EU-Kommissionen har nu stævnet Danmark for ikke at leve op til Vandrammedirektivet. Danmark har ikke overholdt  direktivets artikel 13 og 15, der siger, at medlemslandene skulle have udarbejdet vandplanerne inden 22. december 2009 og senest 22. marts 2010 have sendt de endelige vandområdeplaner til Kommissionen. EU’s miljøkommissær, Janez Potočniks i april varslede i april, at […]

Read more

Grødeskæring truer Natura 2000-område

Grundet periodiske oversvømmelser omkring Gudenåen, er der et stor pres på Silkeborg Kommune fra folketingspolitikkerne Kristian Pihl Lorentzen (V) og Eyvind Vesselbo (V) for at øge grødeskæringen. En forøget grødeskæring vil dog med overvejende sandsynlighed påvirke Natura 2000-området H45 væsentligt, og derfor medføre en overtrædelse af Habitatdirektivet. Vurderingen er, at mere end en årlig grødeskæring  […]